İstanbul’da Konut Arzı Fazlası Var mı?

  • 6.10.2017
  • 3153
İstanbul’da Konut Arzı Fazlası Var mı?

Soru:İstanbul’da bir konut arzı fazlalığı var mı?

Bu sorunun yanıtının, yazılı ve görsel medyada da yazılıp çizilen veya anlatılan yüzeysel bilgilerle verilemeyeceği çok açık olduğundan bu soruya cevap verebilmek için gerçek verileri araştırmaya karar verdim. Bu sebepten dolayı, Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) web sitesi üzerinde Türkiye ve İstanbul için yayınlanmış tüm nüfus, hanehalkı sayıları, ortalama hane halkı sayıları, konut üretim ve satış istatistik verilerini ayrıntılı bir şekilde inceledim.

Aslında yapmak istediğim şey oldukça basitti. Belirli bir zaman dilimi içerisindeki toplam konut adetlerini, üretilen yeni konut adetlerini ve aynı zaman aralığında satışı yapılan yeni konut adetlerini tespit etmek ve üretilen yeni konutların toplam konut sayısı içindeki oranı ile satılan yeni konutların toplam konut sayısı içindeki oranını karşılaştırarak anlamlı bir tablo yakalamaktı.

Bu araştırma ve inceleme sonucunda ulaştığım bazı sayısal veriler aşağıdaki gibidir:

  • 2008 yılı ile 2016 yılları arasında, İstanbul’da yeni olarak üretilen toplam konut adeti yaklaşık olarak 966.000 adettir.
  • Aynı periyod içinde, İstanbul’da gerçekleştirilen yeni konut satış adeti toplamı ise toplam 768.000 adettir.

Yukarıdaki verilere baktığımızda 2016 yılı sonu itibariyle İstanbul içerisinde satılmamış yeni konut adetinin yaklaşık olarak 198.000 adet olduğunu görebilirsiniz. Yani İstanbul’da, 2016 sonu itibariyle henüz satılmamış/satılamamış 198.000 adet yeni üretilmiş konut bulunmaktadır. Üstelik bu rakamlara 2.el olarak satılmayı bekleyen konutlar dahil değildir. Şimdi bu sonuçlar ile ilgili bazı detay grafikleri aşağıda dikkatlerinize sunuyorum. Bu grafikler, tamamen Tuik tarafından hazırlanmış veriler üzerinden hesaplanan rakamlar kullanılarak hazırlanmıştır.

Grafik.1’de, İstanbul’da 2008 ile 2016 yılları arasında üretilmiş olan yeni konutlar ile aynı dönemlerde satışı yapılan yeni konutların adetlerini görmektesiniz.

Grafik.2’de ise Grafik.1’deki adetlerin kümülatif olarak gösterilmiş şeklini görmektesiniz.

Son olarak Grafik.3’de ise, üretilen ve satılan yeni konut adetleri arasındaki farkın mevcut konut stokuna oranı yani arz fazlası oranı gösterilmiştir. Bu oranın eksi (negatif) olduğu dönemlerde arz eksikliğinden, artı (pozitif) olduğu dönemlerde ise arz fazlasının olduğundan bahsedilebilir.

Grafik.1 – İstanbul’daki Yeni Konut Üretim ve Satış Adetleri

Grafik.2 – İstanbul’daki Yeni Konut Üretim ve Satış Adetleri (Kümülatif)

Grafik.3 – İstanbul’daki Yeni Konut Arz Fazlası Oranları

Yukarıdaki grafiklerden de anlaşılacağı üzere, yeni üretilen konut katagorisinde bir arz fazlası olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Yukarıda da bahsettiğim üzere bu adetlere, piyasada 2.el olarak satılmak istenen konut adetleri de dahil değildir.

Evet, sorumuzun cevabı; İstanbul’da bir konut arz fazlası bulunmaktadır. Bu arz fazlası karşısında konut fiyatlarının nasıl hareket ettiği ise bir başka blog yazısının konusu…

Umarım aydınlatıcı olmuştur. Başka Gayrimenkul Sırları’nda görüşmek dileği ile…

 

Serkan YENER

Gayrimenkul Geliştirme Müdürü